Фирмата

Фирмата IQ Card Vertriebs GmbH е 100 %-дъщерно дружество на фирмата за търговия на едро с минерални масла Julius Stiglechner GmbH, град Линц, която от 1923г. е собственост на фамилия Щиглехнер (Stiglechner). Освен на продажбата на IQ Card, фирма Stiglechner отделя специално внимание на бензиностанциите. Мрежата от бензиностанции обхваща 170 бензиностанции IQ- и SHELL в цяла Австрия.