Impresum

IQ Card Vertriebs GmbH
Auerspergstraße 19
4021 Linz
Österreich
Telefon: +43 (0)732 / 664001 - 99
Fax: +43 (0)732 / 664001 - 37
E-Mail: info[at]iqcard.at
FN292467z
DIČ: ATU63370168
DVR: 4007329
Rejstříkový soud: Zemský soud Linz
Sídlo: 4020 Linz

Člen Hospodářské komory Rakouska, Hospodářská komora Horní Rakousy
Právní úprava oboru: Živnostenský řád (www.ris.bka.at)
Magistrát zemského hlavního města Linz
Společnost IQ Card Vertriebs GmbH Vám děkuje za návštěvu našich webových stránek a za zájem o naše produkty.

Všechna práva vyhrazena
Texty, obrázky, grafiky a animace, stejně jako jejich uspořádání na domovské stránce IQ Card Vertriebs GmbH, je chráněno autorským právem. Obsah této webové stránky nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám ke komerčním účelům.

Vyloučení odpovědnosti a záruk
Tyto webové stránky byly vytvořeny s maximální pečlivostí. Přesto společnost IQ Card Vertriebs GmbH neručí za správnost, úplnost a aktuálnost obsažených informací. Společnost IQ Card Vertriebs GmbH vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo v souvislosti s používáním těchto webových stránek, pokud nebyly způsobeny úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí se strany společnosti IQ Card Vertriebs GmbH. To platí i pro všechny odkazy („linky“), na které tyto webové stránky přímo či nepřímo odkazují.

Ochrana osobních údajů
Všechny osobní údaje získané na webových stránkách společnosti IQ Card Vertriebs GmbH budou uloženy a zpracovány výhradně za účelem individuální podpory, zasílání informací o produktech nebo předkládání nabídek. Společnost IQ Card Vertriebs GmbH se zavazuje, že s Vašimi údaji bude nakládat důvěrně v souladu s platnými předpisy pro ochranu osobních údajů.

„Tato webová stránka používá Google Analytics, analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analyzovat používání webové stránky uživatelem. Informace vygenerované soubory cookie o užívání stránky (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou také uloženy. Google bude používat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho užívání stránek a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním stránek a internetu obecně. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používání souborů cookies můžete odmítnout pomocí volby v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči. Pokud tak učiníte, může se stát, že v takovém případě nebudete moci využívat veškeré funkce těchto stránek. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.“

Cookies

Soubory cookie jsou krátké textové soubory, které webové stránky při otevření ukládají do přístroje návštěvníka a uchovávají informace o uživateli a webové stránce. Používáme relační soubory cookie, které se smažou, jakmile ukončíte relaci vašeho prohlížeče. Další soubory cookie ukládají údaje trvale a umožňují nám rozpoznat při Vaší další návštěvě Váš přístroj a vylepšit tak námi nabízené služby. Níže uvedená tabulka vysvětluje, které trvalé soubory cookie používáme a proč.

Cookie Účel souborů cookie Trvání
Souhlas s užíváním cookie Ukládá, zda byl akceptován banner se souhlasem s uživáním cookie. 12 měsíců
Desktop/mobil Ukládá verzi zobrazení zvolenou uživatelem. 4 měsíce
NETSERVICE Login (pwd, usr) Aktivuje pro tento PORTÁL funkci „Uložit přístupové údaje“. 6 měsíců
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz výše.  

Jak mohu soubory cookie blokovat a smazat?

Blokování nebo smazání souborů cookie můžete provést v nastavení Vašeho prohlížeče – více informací se dozvíte pomocí funkce „Nápověda“ ve Vašem prohlížeči. Upozorňujeme však, že v takovém případě nemusí být případně plně dostupné všechny funkce této webové stránky. Více informací o tom, jak kontrolovat soubory cookie ve Vašem prohlížeči, najdete na stránce http://aboutcookies.org/ (v angličtině).