Formulář DOTAZNÍKU

1. Údaje o firmě
Název firmy:*
Ulice:* PSČ*/Město:*
Telefon:* Fax:
Mobil: E-mail:*
DIČ: Webové stránky:
Č. obch. rejstříku: Země:
2. Údaje o kontaktní osobě
Jméno:* Funkce:
Telefon: Fax:
Mobil: E-mail:
3. Předpokládaná měsíční spotřeba paliv na IQ Card
v Rakousku:* litrů
ve Slovinsku:* litrů
v Belgii:* litrů
v Německu:* litrů
v Nizozemsku:* litrů
Dánsko:* litrů
v Lucembursku:* litrů
ve Španělsku:* litrů
Rumunsko:* litrů
Francie:* litrů
Bulharsko:* litrů
Maďarsko:* litrů
Polsko:* litrů
Itálie:* litrů
Litva:* litrů
Velká Británie:* litrů
4. Počet vozidel
Počet vozidel: Osobní/Dodávky
Nákladní/Autobusy
5. Hlavní trasy Uveďte prosím Vaše hlavní trasy, např. A1, A10, B1, ...
6. Výhodným typem IQ CARD:
Regular
Pre-Paid-Card
Cash Card
Kontrolní kód:*
Znovu nahrát obrázek