Obrazac za UPIT

1. Podaci o tvrtki
Naziv tvrtke:*
Ulica:* Poštanski broj*/Mjesto:*
Telefon:* Faks:
Mobilni telefon: E-pošta:*
PDV-broj: Web-mjesto:
Reg. br. tvrtke: Zemlja:
2. Podaci osobe za kontakt
Ime i prezime:* Funkcija:
Telefon: Faks:
Mobilni telefon: E-pošta:
3. Planirana mjesečna potrošnja goriva na IQ Card kartici
u Austriji:* l
u Sloveniji:* l
u Belgiji:* l
u Njemačkoj:* l
u Nizozemskoj:* l
Danska:* l
u Luksemburgu:* l
u Španjolskoj:* l
Rumunjska:* l
Francuska:* l
Bugarska:* l
Mađarska:* l
Poljska:* l
Italija:* l
Litva:* l
4. Broj vozila
Broj vozila: Automobila/Transportera
Kamiona/Autobusa
5. Glavne relacije navedite glavne rute koje koristite. Npr. A1, A10, B1
6. Preferirani tip IQ CARD:
Regular
Pre-Paid-Card
Cash Card
Kontrolni kod:*
Osvježi sliku