Znatne uštede

Korišćenjem IQ Card kartice ne točite samo gorivo po izvanrednim ponudama – vaša kartica je besplatna i uključuje sve servisne usluge IQ Card kartice! A to su:

Da bismo udovoljili potrebama širokog raspona korisnika, u ponudi imamo nekoliko različitih opcija kartice i različitih modela obračuna koje smo razvili u saradnji sa našim korisnicima. Na taj način svaka kompanija može da iskoristi prednosti IQ Card kartice!