Modeli obračuna

U saradnji sa našim korisnicima smo razvili različite sisteme obračuna prilagođene različitim potrebama potrošnje goriva širokog raspona kompanija. Naš tim zadužen za IQ Card rado će vam dati savet o modelu obračuna koji najviše odgovara vašoj kompaniji!

Sedmična cena fiksirana unapred

Cene koje važe od: ponedeljka do nedelje
Cene određene na početku sedmice
Prednost
  • Visoki nivo transparentnosti troškova točenja goriva
  • Fiksne cene koje nisu podložne promenama

Sedmična cena fiksirana retrospektivno

Cena = prosek dnevnih kupovnih cena goriva tokom prethodne sedmice
Cene koje važe od: ponedeljka do nedelje prethodne sedmice
Prednost
  • najpošteniji model obračuna
  • svakodnevne informacije o ceni preko e-pošte

Dnevna cena

Cena određena prethodnog dana
Cena koja važi tog dana
Prednost
  • Optimizacija troškova goriva točenjem u vreme najpovoljnije cene
  • Dnevni podaci o ceni