Tiráž

IQ Card Vertriebs GmbH
Auerspergstraße 19
4021 Linz
Österreich
Telefón: +43 (0)732 / 664001 - 99
Fax: +43 (0)732 / 664001 - 37
E-Mail: info[at]iqcard.at
FN292467z
IČ DPH: ATU63370168
DVR: 4007329
Registrový súd obchodného registra firiem: Krajinský súd Linz
Sídlo: 4020 Linz

Člen Hospodárskej komory Rakúska, Hospodárskej komory Horného Rakúska
Právo týkajúce sa povolania: Živnostenský poriadok (www.ris.bka.at)
Magistrát krajinského hlavného mesta Linz
Spoločnosť IQ Card Vertriebs GmbH sa teší z vašej návštevy na našej stránke a z vášho záujmu o naše produkty.

Všetky práva sú vyhradené
Texty, obrázky, grafiky a animácie ako aj ich usporiadanie na stránke spoločnosti IQ Card Vertriebs GmbH podliehajú ochrane autorského práva. Obsah tejto webovej stránky sa pre komerčné účely nesmie kopírovať, šíriť, meniť a sprístupňovať tretím osobám.

Žiadna záruka, vylúčenie zodpovednosti
Táto webová stránka bola zostavená s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu nemôže spoločnosť IQ Card Vertriebs GmbH ručiť za bezchybnosť, kompletnosť a aktuálnosť obsiahnutých informácií.  IQ Card Vertriebs GmbH vylučuje akúkoľvek záruku za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo používaním tejto webovej stránky, pokiaľ tieto škody neboli spôsobené úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou spoločnosti IQ Card Vertriebs GmbH. Platí to aj pre všetky prepojenia („linky“), na ktoré táto webová stránka priamo alebo nepriamo odkazuje.

Ochrana údajov
Všetky osobné údaje uplatnené na webovej stránke spol. IQ Card Vertriebs GmbH budú uložené a spracované výhradne pre potreby vašej individuálnej podpory, na odosielanie informácií o produktoch alebo na predkladanie ponúk. IQ Card Vertriebs GmbH uisťujte, že s vašimi údajmi sa bude zaobchádzať dôverne a v súlade s platnými ustanoveniami na ochranu údajov.

„Táto webová stránka používa Google Analytics, službu na analýzu webu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky vygenerované prostred. súborov cookies (vrátane vašej IP adresy) budú zaslané na server spol. Google v USA a tam budú uložené. Google bude tieto informácie využívať na vyhodnotenie vášho používania tejto webovej stránky, aby mohli byť zostavené správy pre prevádzkovateľa webovej stránky o aktivitách na webovej stránke a mohli byť poskytnuté ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a využívaním internetu. Spoločnosť Google tieto informácie prípadne poskytne tretím stranám, ak je to zákonom predpísané alebo ak tretie strany tieto údaje na príkaz od spol. Google spracúvajú. Spol. Google nebude v žiadnom prípade vašu IP adresu spájať s inými údajmi od spoločnosti Google. Inštalácii cookies môžete zabrániť adekvátnym nastavením vášho internetového prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v takomto prípade eventuálne nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich údajov spoločnosťou Google vyššie popísaným spôsobom na vyššie uvedený účel.“

Cookies

Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré v počítači používateľa ukladajú informácie o navštívených webových stránkach a uchovávajú informácie o užívateľovi a webovej stránke. Používame dočasné cookies, ktoré sa po ukončení prehliadania webových stránok vo vašom prehliadači vymažú. Iné cookies trvalo ukladajú dáta a umožňujú nám rozoznať vaše zariadenie pri ďalšej návšteve, a zlepšovať tak nami ponúkané služby. V nižšie uvedenej tabuľke je vysvetlené, aké trvalé cookies používame a prečo.

Cookie Účel súborov cookie Trvanie
Súhlas s používaním cookies Ukladá informáciu o tom, či bol akceptovaný banner o „súhlase s používaním cookies“. 12 mesiacov
Desktop/mobil Ukladá užívateľom zvolenú verziu zobrazovania. 4 mesiace
NETSERVICE Login (pwd, usr) Aktivuje funkciu „Uložiť prihlasovacie údaje“ pre PORTÁL. 6 mesiacov
Google Analytics Analýza používania webovej stránky, pozri vyššie.  

Ako môžem cookies zablokovať a vymazať?

Ak chcete cookies zablokovať alebo vymazať, môžete to spraviť v nastaveniach prehliadača – viac sa dozviete vo „funkcii Pomocník“ v prehliadači. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebude za istých okolností možné využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Na stránke http://aboutcookies.org/ (v anglickom jazyku) získate viac informácií o tom, ako môžete kontrolovať cookies vo svojom prehliadači.