Bezpečnosť

Aby sa predišlo podvodu a zneužitiu, karta IQ Card je vybavená najmodernejšími bezpečnostnými prvkami, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

  • IQ Card je zabezpečená PIN kódom, ktorý sa pri platení zadáva zašifrovane a v dôsledku toho zodpovedá najvyšším bezpečnostným štandardom. Môžete si zadať aj váš vlastný PIN kód.
  • Alternatívne môžete IQ Card spojiť s doplnkovými bezpečnostnými otázkami: Otázka na číslo vodiča, otázka na stav tachometra
  • V prípade straty alebo krádeže môžete IQ Card prostredníctvom IQ Card NetService nonstop bezplatne zablokovať! Takto ste chránení proti jej zneužitiu.
  • Limity karty: Na želanie si môžete sami zadať limity pre palivové karty platné počas 24 hodín.
  • Kategórie nákupov: Vy si určíte, ktoré tovary môžu byť pomocou IQ Card zaplatené.
  • Preverenie pravosti karty (online): Pri každom použití sa karta okamžite online preverí. Doplnkovo si aj každý zákazník môže online zablokovať kartu.
  • E-mail o transakcii: Kvôli lepšej kontrole tankovania vám na želanie po každom tankovaní pošleme e-mail.