Modely zúčtovania

Spoločne s našimi zákazníkmi sme vyvinuli rôzne modely zúčtovania, ktoré sú prispôsobené rozdielnym požiadavkám na tankovanie od rôznych podnikov. Tím zaoberajúci sa IQ Card vám rád poradí, ktorý model zúčtovania je pre váš podnik ten najvhodnejší!

Cena na daný týždeň vopred

Platnosť ceny: pon. - ned.
Stanovenie cien na začiatku týždňa
Výhoda
  • vysoká transparentnosť nákladov na tankovanie
  • fixná cena bez vplyvu kolísania cien

Cena na daný týždeň spätne

Cena = priemer denných nákupných cien predchádzajúceho týždňa
Platnosť ceny: pon. - ned. predchádzajúceho týždňa
Výhoda
  • najférovejší model zúčtovania
  • každodenná informácia o cene prostredníctvom e-mailu

Denná cena

Definícia ceny v predošlý deň
Platnosť ceny = deň
Výhoda
  • optimalizácia nákladov na tankovanie tým, že budete tankovať v najvýhodnejšom čase
  • každodenná informácia o cene