Spoločnosť

IQ Card Vertriebs GmbH je 100 % dcérskou spoločnosťou firmy Linzer Mineralölgroßhandelshauses Julius Stiglechner GmbH, ktorá je od roku 1923 vo vlastníctve rodiny Stiglechner. Popri predaji IQ Card pôsobí firma Stiglechner predovšetkým v oblasti čerpacích staníc. Sieť čerpacích staníc zahŕňa 170 čerpací staníc IQ a SHELL po celom Rakúsku.