Spätná väzba

Váš názor je pre nás dôležitý!
Vašou spätnou väzbou nám pomôžete byť ešte lepšími. Čo považujete za dobré na karte IQ Card, čo by sa malo zlepšiť alebo v budúcnosti zmeniť? Každá jedna spätná väzba sa počíta!

Políčka s * musia byť bezpodmienečne vyplnené!

Vyhlásenie súhlasu:
Súhlasím s použitím mnou poskytnutých informácií pre účely ďalšieho vývoja IQ Card.